Utenriksministeren skjøt blink da han fikk sin tyske kollega, Frank-Walter Steinmeier, med på et par dagers besøk på Svalbard denne uken for å diskutere energi— og miljøutfordringer av felles interesse - og ikke minst for å vise tyskeren den mektige naturen i Arktis under perfekte værforhold.

De hadde også rikelig anledning til å diskutere og orientere hverandre om andre dagsaktuelle spørsmål. Men det var energi, miljø og forskning som var hovedsakene. Både Steinmeier og de øvrige i den tyske delegasjonen var mektig imponert over hvordan de norske samfunnene var organisert og fungerte både i Longyearbyen og i Ny-Ålesund.

Andre gang i nord

Steinmeier er den første tyske utenriksministeren som har satt sine bein på øyriket i nord. I fjor kom han for øvrig til Hammerfest og Melkøya for å studere Snøhvit-prosjektet.

Det er derfor ingen tvil om at han personlig er genuint interessert i å få mest mulig kunnskap om olje- og gassutvinningen under krevende forhold, slik både Støre og andre i Utenriksdepartementet oppfatter ham.

For Tyskland er det fremfor alt viktig å sikre seg stabil energiforsyning i årene fremover. Besøket nordpå denne gang ga i så måte svar på en rekke spørsmål. Misforståelser er ryddet av veien.

Like stor som Russland

Spesialrådgiver Geir Westgaard, som er ansvarlig for nordområdestrategien i Utenriksdepartementet, sier at det i enkelte miljøer dessverre har bredt seg et feilaktig bilde av hvordan det står til med våre olje- og gassressurser.

— Fra norsk side er det viktig å innprente overfor omverden at vi vil bli en enda viktigere olje- og gassleverandør i årene som kommer. Det er ikke til å komme forbi at vi stundom får spørsmål om det ikke er så at norsk sokkel er i ferd med å gå tom, ja, at vi som oljenasjon er på hell. Det er jo det motsatte som er tilfellet.

Jonas Gahr Støre sier på sin side at vi om fem år vil produsere og levere like mye gass til kontinentet som Russland. I dag selger Norge 80 milliarder kubikkmeter. Frem mot 2012 vil dette volumet øke med 50 prosent.

— Ikke minst for tyskerne, som mottar en stor del av norsk gass, er dette betryggende. Norge og Tyskland er på mange måter i et avhengighetsfellesskap, selv om vi har ulike interesser som eksportør og importør når det gjelder pris. Tyskerne ønsker gode og stabile kontrakter, noe som også er i norsk interesse, sier utenriksministeren.

Advarer mot ustabilitet

Jonas Gahr Støre er også beroliget over at tyske myndigheter støtter Norge i synet på forvaltningen av ressursene og når det gjelder suverenitetsspørsmålet på Svalbard. Han sier det slik i samtale med BT:

— Tyskerne tenker mye likt oss. De ønsker ikke å sette ting på spissen, og advarer mot ustabilitet. De er tjent med at Svalbard fortsatt skal være under norsk suverenitet, slik det har vært i alle disse årene.

Den personlige kjemien mellom de to utenriksministerne er utmerket. Det kunne vi konstatere ved flere anledninger. Men så har de et stykke på vei samme bakgrunn og karrieremønster. Verken Støre eller Steinmeier hadde partiboken i orden da de ble knyttet til henholdsvis Gro Harlem Brundtland og Gerhard Schröder som stabssjefer.

GOD KJEMI: Utenriksministrene Jonas Gahr Støre (t.v.) og Frank-Walter Steinmeier trives åpenbart i hverandres selskap.
Olav Garvik