Ertls forskning på disse prosessene er viktig for den kjemiske industrien og forklarer så ulike prosesser som hvorfor jern ruster, hvordan brenselsceller fungerer og hvordan katalysatorer i biler fungerer, het det i begrunnelsen til Nobelkomiteen i Stockholm.

Ertl er født i 1936 i Bad Cannstadt i Tyskland. Han fikk sin doktorgrad i kjemi i 1965 ved Teknische Universität München og er i dag professor emeritus ved Fritz-Haber-Institut der Max-Planx-Gesellschaft i Berlin.

Nobelprisene vil bli utdelt av kong Carl XVI Gustaf i en seremoni 10. desember. Prissummen er ti millioner svenske kroner.