Undersøkelsen som ble offentliggjort onsdag ble gjort i perioden 1998-99 av forskere ved universitetet i Lübeck, og bygger på intervjuer med brukerne av 58 helse— og treningsstudioer. Tallene er overraskende store, og rundt fem ganger høyere enn en tilsvarende undersøkelse i USA.

Undersøkelsen ble presentert av Carsten Boos som kunne opplyse at idrettsutøverne ikke visste noe om de farlige bieffektene ved bruk av doping. Flesteparten av dem som var med i undersøkelsen hadde heller ingen moralske skrupler.

Boos sa at 19 prosent av kroppsbyggerne fikk steroidene fra leger og 22 prosent fra apotek, mens bare 10 prosent fikk stoffene fra sine trenere.

— Dette viser helt tydelig at oppfatningen om at legene er å stole på tydelig er feil, sa Boos, som nå kaster ballen over til tyske myndigheter og EU om å starte kampen mot dette utbredte dopingproblemet.

Han advarer på det sterkeste mot de helsemessige farer ved dopingen, og viser til en finsk studie som viser at doping tredobler faren for hjerteinfarkt og femdobler risikoen for tidlig død.

Lederen for antidopinglaboratoriet i Kreischa, Klaus Müller, sa at lokale medier og folk flest bare reagerer hvis en toppidrettsutøver blir tatt i bruk av doping, men ikke fortrekker en mine hvis det gjelder mosjonister.

Toppdrettsutøvere må likevel gå foran som gode rollemodeller. -Vi har bare rundt 4000 toppidrettsutøvere, men flere millioner mosjonister. Sorte får fra toppplan har en veldig stor effekt når det gjelder utøvere på mosjonistnivå, slo Müller fast.

NTB