Minst 7 av de 16 delstatene arbeider nå med lovforslag som sier blankt nei til bruk av hodeplagget hijab i arbeidstiden. Svært mange muslimske kvinner bærer av religiøse årsaker hijab, og folkene bak forbudstanken mener dette kan virke krenkende på andre.

Delstatenes undervisningsministere greide ikke å samle seg om et felles standpunkt, da saken før helgen ble drøftet på et møte i Darmstadt sørvest i Tyskland. Derfor vil hijab-spørsmålet nå bli avgjort på delstatsnivå.

Nektet jobb

Grunnlovsdomstolen i Karlsruhe avsa 24. september i år kjennelse for at den afghanskfødte læreren Fereshta Ludin urettmessig ble utestengt fra læreryrket i den sørtyske delstaten delstaten Baden-Württemberg. Hun ble nektet jobb fordi hun insisterte på å bruke hijab mens hun underviste.

Ludin var selvsagt glad over å få medhold på aller høyeste juridiske nivå i Tyskland, men hun jublet kanskje for tidlig. I Tyskland sorterer skolene nemlig under den enkelte delstat, og samtidig som grunnlovsdomstolen stemplet utestengningen i Baden-Württemberg som i strid med gjeldende lov, slo den fast at et hijab-forbud ikke er grunnlovsstridig.

Med andre ord: Det hadde vært helt i orden å stenge Fereshta Ludin ute, så sant det forelå delstatlig lovhjemmel for det. Nå vil altså nesten halvparten av de tyske delstatene snarest mulig skaffe seg slik hjemmel.

Krusifiks OK?

Mange tyskere mener et hijab-forbud må få konsekvenser for lærere som tilhører andre religioner, hvis det ikke skal oppfattes som ren diskriminering av muslimer.

— Det blir vanskelig å argumentere for at en katolsk nonne skal få undervise i ordensdrakt og med kors rundt halsen, hvis en muslimsk lærer ikke skal kunne bære hijab, sier juristen Mathias Rohe.

Rohe, som arbeider ved universitetet i Erlangen i Sør-Tyskland, påpeker at den sterkt katolskdominerte delstaten Bayern sør i landet kan få store problemer med prinsippet dommerne i Karlsruhe nå har slått fast. Det blir vanskelig å bevise at hijab på lærerhoder er mer krenkende enn krusifiksene som er vanlige på veggene i bayerske skoler, sier han.

Sammen med Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen og Saarland vil Bayern nå innføre lovfestet hijab-forbud. Bremen har ikke bestemt seg, mens Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein og Thüringen sier nei til forbud.