Restene ble funnet i en last med 41.000 kilo kjøtt som var importert til Nord-Irland og som skulle videreforedles i en fabrikk i Newry.

Ryggmarg står på listen over risikomateriale som ifølge EUs regler må fjernes rett etter slakten fra kveg som er over 12 måneder gammelt.

Matkontrollørene sa at funnet viste hvor viktig det er med kontroll av importert kjøtt, og de lovte at ikke noe av kjøttet vil komme i nærheten av å bli mat for mennesker, og at det mest sannsynlig blir destruert.

Kugalskap ble i fjor høst for første gang oppdaget i Tyskland, men epidemien kommer opprinnelig fra Storbritannia, der hundretusener av kyr er slaktet og brent etter at de første tilfellene ble oppdaget i 1986. Om lag 80 mennesker har allerede dødd av den menneskelige formen for kugalskap, Creutzfelt-Jakobs sykdom, i Storbritannia.

NTB