Analytikere sier tallet er omtrent dobbelt så stort som de fleste fagfolk hadde forutsett. Selv om 11 prosent av arbeidsstyrken fortsatt er uten sysselsetting, ser det tyske arbeidsmarkedet ut til å være i sterk bedring.

For avtroppende statsminister Gerhard Schröder må dette være bittersøte nyheter, mener kommentatorer. Vedvarende høy ledighet regnes som en hovedårsak til at Schröders rød-grønne koalisjon ikke fikk fornyet mandat ved valget 18. september.

Korrigert for årstidsavhengige svingninger som vær, sesongarbeid i jordbruket, og så videre, blir nedgangen i oktober på mer enn 30.000. Dette er temmelig nøyaktig det dobbelte av det ekspertene hadde spådd.

Samtidig kan verken den avtroppende eller den påtroppende regjeringen komme fra at arbeidsledigheten fortsatt er Tysklands største politiske og økonomiske problem. For fortsatt er mer enn fire og en halv million tyskere uten arbeid.