— Grisen har symptomer som vi ikke kan utelukke har forbindelse med munn- og klovsyke, sa en talsmann for det tyske landbruksdepartementet. Testresultatet ventes å være klart i løpet av noen dager.

Det var ingen indikasjoner på at grisen har vært i kontakt med dyr fra Storbritannia, der sykdommen brøt ut for to uker siden. Det er ikke påvist munn- og klovsyke hos dyr som hittil er blitt testet i Tyskland.

NTB