Frankrike og Tyskland trappet onsdag opp sin motstand mot en USA-ledet krig ved å erklære at de er enige om at en aksjon mot Irak må unngås så lenge det overhodet er mulig.

— Tyskland og Frankrike har samme oppfatning av denne krisen, sa den franske presidenten Jacques Chirac. Han mottok den tyske statsministeren Gerhard Schröder i Elyséepalasset i Paris til 40-årsfeiring av det fransk-tyske samarbeidet.

— Vi er helt enige om å harmonisere våre posisjoner så tett som mulig for å finne en fredelig løsning på Irak-krisen, sa Schröder.

Økt splittelse

Fellesutspillet fra de to europeiske tungvekterne vitner om den økende splittelsen mellom Europa og USA i synet på et militært angrep.

Den amerikanske utenriksministeren Colin Powell uttrykte onsdag misnøye med Frankrike og Tysklands synspunkter på Irak-konflikten.

— Det kan høres ut som om de har gjort seg opp en mening allerede før inspektørene avgir sin rapport. For meg er det uklart om de er forberedt på noen gang å bringe prosessen med inspeksjoner til sin avslutning, sa Powell.

Han la til at det virkelige spørsmålet ikke er hvor lenge våpeninspeksjonene i Irak skal fortsette, siden inspeksjonene ikke kommer til å virke etter sin hensikt.

Ifølge russiske medier har USA og landets nærmeste allierte allerede planlagt et angrep på Irak i andre halvdel av februar, med eller uten støtte fra FNs sikkerhetsråd.

Vil bruke vetoretten?

Frankrike er permanent medlem av FNs sikkerhetsråd, og har antydet at landet vil bruke sin vetorett, spesielt dersom USA viser tegn til å ville angripe på egen hånd. Den franske regjeringen mener diplomatiet må få mer tid, og forutsetter at FNs sikkerhetsråd skal godkjenne bruk av militærmakt.

Også Tyskland sitter dette halvåret i FNs sikkerhetsråd. Schröder har gjort det stadig klarere at Tyskland ikke vil være med på noen krig mot Saddam Hussein og regimet i Bagdad. Landet kan også komme til å stemme imot maktbruk i Sikkerhetsrådet.

— Ingen bør forvente at Tyskland skal si seg enig i en FN-resolusjon som rettferdiggjør krig, sa Schröder tirsdag kveld.

NATO-splittelse

USAs europeiske allierte er så uenige om Irak, at NATOs råd i Brussel onsdag måtte utsette behandlingen av en amerikansk forespørsel om å starte planleggingen av en militær operasjon.

Etter hva NTB forstår, var det Tyskland og Frankrike som ledet den interne motstanden i alliansen mot å starte planleggingen av en defensiv operasjon som først og fremst skal beskytte NATO-landet Tyrkia i tilfelle krig.

— NATO-landene er enige om veien videre, men diskusjonen dreier seg nå om når man skal gå ett skritt videre, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i det norske Utenriksdepartementet.

Naturlig diskusjon

Etter hva NTB forstår, var ikke Norge blant de landene som argumenterte mot å starte en militær planlegging i NATO.

— Det er naturlig at slike spørsmål blir diskutert i NATO. Men for Norge er det forferdelig viktig at man ikke setter i verk tiltak som kommer i konflikt med FN-linjen, sier Klepsvik.

Ingen NATO-land skal i prinsippet avvise å støtte Tyrkia ved en eventuell Irak-aksjon. Men det skal fra flere land ha blitt argumentert imot signaleffekten ved å planlegge en militær operasjon før alle politiske virkemidler er brukt.

Det blir henvist til at FNs våpeninspektører skal legge frem sin første omfattende rapport førstkommende mandag.

USAs ønskeliste til NATO innebærer seks ulike typer støtte, men ingen av dem betyr at NATO blir involvert i et angrep på landet. Det dreier seg blant annet om å utplassere AWACS overvåkingsfly og Patriot luftforsvarsraketter i Tyrkia.

Tyrkia grenser til Irak, og USA ønsker å bruke Tyrkias flybaser ved et angrep.

NTB