Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy ble enige om en avtale om et «finansielt sikkerhetsnett» for Hellas rett før åpningen av EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Avtalen skulle så bli presentert for de øvrige EU-landenes ledere på toppmøtet, som kom forsinket i gang etter de to tungvekternes møte.

Merkel gjorde det på forhånd klart at Tyskland ikke ville godta annet enn at Det internasjonale pengefondet (IMF) skal få en sentral rolle i en redningsaksjon for Hellas, noe Sarkozy motvillig skal ha gått med på.

— Jeg foreslår at vi ser på en kombinasjon av IMF og bilateral hjelp, sa Merkel til journalister før møtet med Sarkozy.

Merkel har gjentatte ganger understreket at slik hjelp til Hellas først blir aktuelt når alle andre virkemidler er blitt tatt i bruk. Hun har også ønsket en skjerping av de finansielle kravene til landene som deltar i eurosamarbeidet.