Frank M. Rossavik

I går startet det regjerende sosialdemokratiske parti (SPD) en tre dager lang feiring av sitt eget 140-årsjubileum. Det skal ikke bli lett å få stemningen opp.

Torsdag sa finansminister Hans Eichel at den tyske stats gjeld vil øke med mer enn 30 milliarder euro — nærmere 240 milliarder kroner - i inneværende år. Det er dobbelt så mye som forutsatt.

Nyheten føyer seg stygt inn i rekken: Tysk økonomi lider av stagnasjon, veksten i første kvartal var på minus 0,2 prosent. Arbeidsløsheten stiger fortsatt, og kan nå skrekktallet fem millioner i løpet av høsten eller vinteren. Da svikter skatteinntektene naturligvis også. Finansminister Eichel måtte tidligere i uken bekjentgjøre at det åpner seg et gap på nesten 1.000 milliarder norske kroner i statsbudsjettene for de neste fire år.

Verre kan det fort bli. Eksportnæringen lider under stigende eurokurs. Industriarbeidere i tidligere DDR truer med streik for å få samme vilkår som sine vestlige kolleger. I dag må de jobbe 38 timer i uken, tre timer lengre, for samme lønn. Mange sympatiserer med kravet, men akkurat nå finnes ingen penger.

Ingen vakker seier

Og uroen brer seg over alt i det tyske arbeidslivet.

Sjefen for den tyske fagbevegelsen DGB - tilsvarende norsk LO - heter Michael Sommer. Før helgen møtte han utenlandske journalister i Berlin. Anledningen var neste helgs ekstraordinære partikongress i SPD, der kansler Gerhard Schröder kjemper for å få gjennomslag for sin reformpakke «Agenda 2010». I denne skal kravene til arbeidsløse økes og ytelsene senkes, pensjonsalderen skal opp og velferdsstaten trimmes blant annet med høyere egenandeler.

Den nokså stillfarne Sommer er en av Schröders mektigste motstandere. Han lover «markeringer» i 14 byer førstkommende lørdag, og ytterligere «politiske motsetninger» utover sommeren og høsten.

— Jeg tror trygt vi kan si at det blir en het høst, sier Sommer.

At Schröder vinner slaget om delegatene på SPD-landsmøtet virker sannsynlig, men vakker blir seieren ikke. Kansleren har to ganger truet med å gå av dersom han ikke får viljen sin, noe som fikk representanter i SPDs ungdomsforbund til å møte Schröder med følgende banner på en regional konferanse i går: «Vi trenger ingen løgnere og utpressere». Anklagen om løgn refererer til at SPD i sitt program lover å unngå reduksjoner i sosialhjelpen og arbeidsledighetstrygden.

- Bryter gradvis sammen

Når Gerhard Schröder likevel trolig vinner runden 1. juni skyldes det i all enkelhet at det motsatte vil bringe høyresiden til makten. Og i så fall blir det enda mer upopulære økonomiske grep.

— Vi vil ha en ny politikk, ikke en ny regjering, medgir også Michael Sommer, og skuer mer mot høsten når «Agenda 2010» skal behandles av Forbundsdagen.

DGB-sjefen medgir at Tyskland trenger en «nasjonal mobilisering» for å komme gjennom krisen, men han vil ha aktiv motkonjunkturpolitikk, ikke «høyrepolitikken» Schröder legger seg på.

Fagforeningsbossen er bekymret for den sosiale sikkerheten, som han påpeker er nedfelt i Tysklands grunnlov.

— Se på denne byen, på gatene, på de offentlige bygningene, på de hjemløse, på den katastrofale situasjonen i skoleverket. Samfunnet bryter gradvis sammen, mener Michael Sommer.