Lovendringen ble vedtatt av nasjonalforsamlingen i februar, noe som førte til sterke reaksjoner fra opposisjonspolitikere og andre representanter for den tyrkiske eliten som ønsker å opprettholde et strengt skille mellom religion og stat.

Høyesterett uttalte i sin kjennelse torsdag at sjal-reformen var i strid med den tyrkiske grunnloven.