Agit Salman, ble arrestert og anklaget for å ha hjulpet det opprørske kurdiske arbeiderparti PKK. En obduksjon viste at han hadde blåmerker på kroppen og et brukket brystbein. Salman døde av hjerteinfarkt etter behandlingen han fikk i kombinasjon med en hjertesykdom. Domstolen mente tyrkiske myndigheter ikke hadde gitt noen god forklaring på Salmans skader og at saken viste brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

I det andre tilfellet ble tyrkiske myndigheter dømt til å betale 1,6 millioner kroner i erstatning og omkostninger etter at en mann fikk hjerneskader etter en militæroperasjon.