264 representanter stemte for avtalen den tyrkiske regjeringen tidligere har forhandlet fram med USA, mens 251 stemte imot og 19 avsto.

Dette ble først presentert som et flertall for avtalen, men opposisjonen protesterte og viste til at minst halvparten av de tilstedeværende representantene — 267 - måtte stemme for dersom vedtaket skulle være gyldig.

Presidenten i nasjonalforsamlingen, Bulent Arinc, bekreftet kort tid etter at avtalen om amerikansk styrkeutplassering ikke fikk det nødvendige flertall.

Tyrkias beslutning vil få store konsekvenser for USA, som hadde håpet å sende 62.000 soldater til landet for å åpne en nordlig front under i en eventuell krig mot Irak.

Beslutningen om å si nei til avtalen innebærer samtidig at Tyrkia kan se langt etter milliardstøtten USA hadde lovet som motytelse.

(NTB)