Tyrkia er NATOs eneste muslimske medlemsland.

Beslutningen ble tatt etter at USA formelt ba om tyrkisk støtte, het det i en erklæring fra regjeringen. Den tyrkiske nasjonalforsamling ga 10. oktober landets regjering fullmakt til om nødvendig å sende militære styrker til utlandet.

— Regjeringen har nå besluttet å sende en enhet på rundt 90 mann til støtte for de amerikanske operasjonene, het det i erklæringen som ble sendt ut etter torsdagens regjeringsmøte i Ankara.

Den tyrkiske avdelingen vil trolig utelukkende bestå av muslimske soldater. Hensikten med å sende den av gårde kan være å dempe inntrukket av at den vestlige bombingen av Afghanistan er en krig mot Islam, sier diplomater.

Soldatene som skal gjøre tjeneste i Afghanistan-konflikten, vil trolig bli valgt ut blant veteraner fra krigen mot kurdisk gerilja sørøst i Tyrkia. De fjellrike områdene her ligner mye på terrenget soldatene vil møte i Afghanistan.