Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anatolia meldte også fredag at flere kamphelikoptre og jagerfly har angrepet PKK-stillinger på tyrkisk side av grensen.

Tyrkia har sendt opp mot 100.000 soldater til grensen mot Nord-Irak de siste dagene, og truer med å angripe kurdiske opprørere som befinner seg i irakisk Kurdistan. Tyrkia hevder at den kurdiske PKK-geriljaen har 3.000 mann i Nord-Irak, og at disse til stadighet angriper mål i Tyrkia.

Diplomati

NATO, USA, EU og Irak advarer Tyrkia om å gå til angrep, og det har de siste dagene foregått hektisk diplomatisk virksomhet for å unngå en tyrkisk intervensjon.

En irakisk delegasjon er i Tyrkia, og Iraks forsvarsminister Abdel Qader Mohammed Jassim og minister for nasjonal sikkerhet Shirwan al-Waeli møtte fredag morgen Tyrkias utenriksminister Ali Babacan og innenriksminister Besir Atalay i Ankara. De skulle forsøke å drøfte seg fram til en avtale som vil hindre en tyrkisk militæroffensiv mot kurdiske opprørere i Nord-Irak.

Samtalene ble avbrutt etter halvannen times tid, men partene møttes igjen senere på dagen.

Ifølge en talsmann fra det irakiske forsvarsdepartementet gikk forhandlingene i Ankara etter planen, og han karakteriserte samtalene som positive.

Ikke tilfredse

Men Tyrkia mener forslagene som den irakiske delegasjonen har kommet med, ikke er tilfredsstillende.

– Vi mener at den irakiske delegasjonen har kommet med forslag som vil ta lang tid å gjennomføre. Tidsfaktoren er svært viktig, heter det i en uttalelse fra det tyrkiske utenriksdepartementet fredag kveld.

– Tyrkia forventer umiddelbare og målbevisste tiltak i kampen mot terrororganisasjonen PKK, heter det videre.

Tyrkerne krever at Irak utleverer alle kurdiske opprørere som befinner seg på irakisk side av grensa.

– Alle (PKK-medlemmer) der er skyldige. De er i det minste kriminelle fordi de er medlem av en terrororganisasjon, sa visestatsminister Cemil Cicek i et TV-intervju fredag.

– Vi vil at alle blir utlevert, fortsatte han og la til at myndighetene i Ankara har gitt irakerne en liste med navn på PKK-opprørere.

Tyrkiske diplomater sier at en eventuell avgjørelse om å iverksette en større militæroperasjon ikke kommer til å bli tatt før Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan har møtt USAs president George W. Bush i Washington 5. november.