Lasse Ellegaard

Istanbul

Frykten for et merkbart fall i aksjekursene og en svekkelse av den tyrkiske lire i forhold til dollaren er utbredt etter den tyrkiske nasjonalforsamlings avvisning av det amerikanske ønsket om troppetransport til Irak-grensen og anvendelse av de tyrkiske flybasene i Incerlik og Diyarbakir. Mer enn 40 amerikanske flåte-fartøyer ligger på vent utenfor Tyrkias kyst med tropper og materiell.

— Hvis denne beslutningen ikke omgjøres, er det slutt med Tyrkia, lød det allerede lørdag kveld på de dyre cafeene i Istanbuls sentrum, mens andre tyrkere i bl.a. Ankara feiret parlamentsavstemmingen med dans og rop om «demokratiets seier over den amerikanske imperialisme». Søndagen var preget av hektisk møteaktivitet i det regjerende AKP, Rettferd- og Utviklingspartiet, og sent om ettermiddagen møttes statsminister Abdullah Gül og sjefen for den tyrkiske generalstaben, Hilmi Özkok, i en time.

Det mest karakteristiske ved situasjonen søndag var total uklarhet. Intet er sivet ut fra møtet, eller om Tyrkias regjering akter å gjøre etter nederlaget i parlamentet.

Umiddelbart etter avstemningen forventet mange at regjeringen ville komme tilbake allerede tirsdag med et nytt forslag, Men i dag tror ingen at avgjørelsen endres hurtig.

Abdullah Gül sa i en kommentar til vedtaket at beslutningen ikke er ensbetydende med et brudd med USA, som er «en strategisk alliert».

Hvis parlamentets beslutning ikke endres, betyr det at Tyrkia ikke får noen innflytelse på hva som skal skje i det kurdiskdominerte Nord-Irak etter en krig og der Saddam Husseins styre er fjernet. Det tyrkiske militæret og regjeringen er dypt bekymret over utsikten til enten en selvstendig kurdisk stat eller en utvidet grad av den autonomi kurderne allerede nyter nå, hvor de beskyttes av amerikanske og britiske kampfly - nemlig at de bevæpnes med moderne våpen og er i stand til å stille ned en egentlig hær. Tyrkerne hadde derfor som ledd i den inngåtte avtalen med amerikanerne sikret seg at de kurdiske hjelpetroppene som skal støtte amerikanerne, ble avvæpnet etter krigens slutt.