Regjeringen anklager partiet for å ha brutt partiloven ved å bryte mot landets sekulære prinsipper. Dydspartiet er et moderat islamistparti.

Dydspartiet har 102 av 550 mandater i nasjonalforsamlingen. Grunnlovsdomstolen utviser to valgte representanter, Nazli Ilicak og Bekir Sobaci, for en periode på fem år. De får ikke lov til å drive politisk aktivitet i denne perioden. Det samme gjelder tre andre partimedlemmer. De kan ikke stifte, lede eller være medlem av et politisk parti.

Partiets eiendommer konfiskeres av myndighetene.

–Trist for Tyrkia Nazli Ilicak uttalte til tyrkisk TV at dommen er trist for Tyrkia.

–Jeg beklager ikke min egen situasjon, men jeg beklager at et stort parti, det viktigste opposisjonspartiet i landet, blir lagt ned. Det er veldig trist for landet, sa Ilicak.

I 1998 ble et annet islamistparti, Velferdspartiet, forbudt i Tyrkia. Dydspartiet oppfattes som mer moderat enn Velferdspartiet var. Velferdspartiets leder Necmettin Erbakan, som var statsminister i Tyrkia så sent som i 1997, er utestengt fra det politiske liv til 2003.

Økonomisk krise Dersom domstolen hadde utvist 20 eller flere representanter måtte tyrkerne ha gått til valg igjen snart, fordi over 5 prosent av setene i nasjonalforsamlingen ville bli ledige. Det ville skapt tvil rundt gjennomføringen av økonomiske reformer som Tyrkia er pålagt av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Tyrkia har vært i en særdeles vanskelig situasjon siden en stor økonomisk krise i februar, som nesten halverte kursen på valutaen lira. Landet trenger politisk stabilitet for å kunne få ned rentenivået og ta hånd om en enorm gjeldsbyrde.

Usikkerhet Finansmarkedet i Tyskia har vært nervøst i påvente av dommen i saken mot Dydspartiet, av frykt for en avgjørelse som ville innebære nyvalg og undergraving av statsminister Bulent Ecevits skrøpelige koalisjonsregjering, med følger det igjen kunne få for IMF-reformplanene.

Selv om det er klart at det ikke blir nyvalg, er det usikkert hvordan de gjenværende hundre Dydsparti-representantene kommer til å opptre i fortsettelsen. Flere av dem kan slutte seg til nye partier som måtte bli dannet, mens andre kan velge å gå inn i partiene som er med i Ecevits koalisjon, og bidra til å øke spenningene innad i regjeringen.

Hodeplagg Dommer Mustafa Bumin redegjorde ikke i detalj for årsaken til forbudet. Kommentatorer sier at tiltakene mot de fem politikerne peker i retning av "Kavakci-saken". Prosessen mot Dydspartiet begynte i mai 1999, kort etter en brudulje i nasjonalforsamlingen i forbindelse med at Merve Kavacki ville delta i en edsavleggelse iført hodesjal som er korrekt etter muslimsk tradisjon.

Kavakci er siden fratatt statsborgerskapet sitt og har dermed mistet plassen sin i nasjonalforsamlingen, og hun er en av partimedlemmene som nå har fått forbud mot å delta i noen for organisert politisk aktivitet.

NTB