FRANK M. ROSSAVIK

Brussel

— Jeg ser ingen flere hindringer for Tyrkisk medlemskap i EU, sa utvidelseskommissær Günter Verheugen i Brussel i går.

Foranledningen var at han nettopp hadde møtt Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan. Denne hadde lovet at en omfattende reform av straffeloven skal være vedtatt av parlamentet i Ankara før Kommisjonen leverer sin anbefaling om tyrkisk medlemskap 6. oktober. Vedtaket skal skje på søndag, og det omstridte forslaget om å forby utroskap er plukket ut av papirhaugen.

— Jeg tror møtet vi har hatt i dag vil skape et sterkt grunnlag for Kommisjonens rapport om vårt lands fremskritt, sa Erdogan i møte med pressefolk i går.

Lett skeptiske journalister ville vite om utroskapsforslaget plutselig kunne komme deisende igjen i januar, etter at EU har vedtatt å forhandle med Tyrkia om medlemskap.

— Jeg kan ikke si noe om hva folk som kommer etter meg vil gjøre. Jeg kan bare garantere for mine egne handlinger i min tid som regjeringssjef, sa Recep Tayyip Erdogan.

Hvis Erdogan har snøring på parlamentet sitt, er det dermed så godt som sikkert at Europakommisjonen vil gi Tyrkia grønt lys for medlemskapsforhandlinger.

Men det er verdt å merke seg at akkurat det har alle regnet med hele tiden. Først da forslaget om forbud mot utroskap plutselig kom seilende for halvannen uke siden, oppsto en tvil om Kommisjonens positive holdning. Den er altså borte nå, selv om Kommisjonen neppe vil være enstemmig.

Men det betyr ikke at alle hindringer er ryddet bort. Stats- og regjeringssjefene i EUs 25 medlemsland har det avgjørende ord i desember om hvorvidt det formelt skal innledes forhandlinger.

Det vil ikke overraske om det kommer nye innsigelser og krav fra ett eller flere av de 25 landene.

Skepsisen til å ta inn svære, fattige og muslimske Tyrkia i et EU-system som allerede knaker i sammenføyningene, er ganske så utbredt.

På den annen side er det vanskelig å si nei, hvis Tyrkia virkelig fyller kravene EU tidligere har satt for å si ja.