Og legg merke til språkbruken da arrestasjonen ble bekreftet: Den skal understreke den totale ydmykelse, og ikke etterlate tvil om hvem som er overmakten:

— Han ble fanget som en rotte.

Ledsaget av et bilde som viste en person som like gjerne kunne ha vært en mangeårig uteligger fra livets skyggeside.

«Han var trett og resignert», lød budskapet.

DET LEVNER IKKE tvil om at nå skal moralen hos geriljaen brytes ned.

Om Saddam Hussein ikke hadde kontroll med, og dirigerte, geriljaen, er det liten tvil om at han hadde stor symbolsk betydning hos den delen av opposisjonen som kan betegnes som Saddam-lojale.

Hvor stor og omfattende den har vært, er et annet spørsmål som neppe vil bli besvart med det første. Det har vært bekvemt å legge skylden for en serie attentater nettopp på dem som har støttet Saddam Hussein, men vi skal vel ikke være blinde for at det også finnes andre elementer i motstanden mot de amerikanskledede okkupasjonsstyrkene.

Et av disse er konflikten mellom sunni- og shiamuslimer. De siste ønsker, med støtte fra Iran, at Irak skal bli en islamsk republikk, noe som ikke fremkaller den store begeistring i USA. Som hele tiden har brukt som argument for krigføringen mot Saddam Hussein at Irak må få et demokratisk styre.

Demokrati slik amerikanerne kjenner det.

NOEN OVERRASKELSE var det knapt at Saddam Hussein ble funnet og arrestert nettopp i områdene ved Tikrit.

Det var her kan kom fra. Det var her han som en fattig unggutt bygget seg opp til å bli et fryktet maktmenneske. Og det var her han hadde, med utgangspunkt i irakiske familie- og stammetradisjoner, sin sterkeste maktbase. Derfor var det naturlig at det var nettopp her han ville søke tilflukt, så lenge han ikke valgte å rømme landet.

Så lenge han ikke sto frem, så lenge det ikke ble funnet noe lik, så lenge han sendte ut sine lydbånd- og videoopptak, var det stor sannsynlighet for at han oppholdt seg i Irak.

Og hvert budskap som beredvillig ble formidlet av arabiske massemedier, skapte selvsagt inntrykk av amerikansk hjelpeløshet.

Derfor er arrestasjonen en stor symbolsk seier. Ikke minst for amerikansk etterretning som tålmodig har arbeidet seg gjennom den mur av passiv motstand som er bygget mot okkupasjonsstyrkene.

For uansett hva vi måtte mene om tyrannen Saddam Hussein, mange irakere husker ham også for at han har gjort mye godt for landet, og at han kom igjen som en Fugl Føniks fra askehaugen etter Golfkrigen.

Og det de har sett etter krigen mot Irak, har vært kaos. Lite har skjedd med normalisering og gjenoppbygging.

DET HAR IKKE manglet gledesscener i Bagdad og andre steder i Irak, etter at arrestasjonen ble kjent.

Men uttrykk for antiamerikanske holdninger har heller ikke latt vente på seg. Minst to bombeangrep tilskrives Saddam-lojale grupperinger. Intensiteten i nye geriljaangrep de neste to-tre døgnene vil, ifølge eksperter, fortelle mye om Irak nå for alvor beveger seg inn i en ny tid.

Der gjenoppbygging blir det viktige, og ikke borgerkrig og motstand mot okkupasjonsmakten. 529 soldater, 445 av dem amerikanske, er pr. 11. desember drept. Og kanskje så mange som 10.000 sivile irakere. I tillegg kommer de minst 20.000 sivile skadde siden 20.mars.

HVA VIL SÅ bli Saddam Husseins videre skjebne?

Han risikerer en dødsdom.

Både Storbritannias statsminister Tony Blair og USAs president George W. Bush har lovet en rettferdig rettsprosess.

Det er ikke mer enn en uke siden den irakiske overgangsregjeringen gjorde kjent at det vil bli opprettet en spesiell domstol som skal behandle sakene mot medlemmer av det tidligere regimet. Ahmed Chalabi, et av rådsmedlemmene, sa at også Saddam Hussein ville bli stilt for denne domstolen - om han ble tatt til fange.

Nå er han tatt til fange. Han skal også, ifølge det amerikanske fjernsynsselskapet CBS være transportert ut av Irak.

Det er opprettet en internasjonal krigsforbryterdomstol, men den har ikke USA særlig til overs for. Og kanskje vil den heller ikke være så ønskelig for nye irakiske makthavere, den har jo ikke dødsdom.

Men det er litt av en tanke at de to største krigsforbryterne i moderne tid, Saddam Hussein og Slobodan Milosevic, kanskje kommer til å dele fengsel i Haag.

SADDAM SOM TYRANN: I 36 år levde Irak med sin diktator og tyrann, Saddam Hussein.