Romlegemet som har fått betegnelsen J002E2, ser ut til å ha ankommet til banen rundt jorda ganske nylig.

-Ellers ville vi ha sett den for lenge siden, sier Paul Chodas i USAs romadministrasjon NASA. Men den norske forskeren Paal Brekke, som er tilknyttet den europeiske romorganisasjonen ESA, tror gjenstanden kan være noe helt annet og mer dagligdags.

-Ny informasjon fra NASAs Jet Propulsion Laboratory går ut på at dette objektet kan være en del fra de store bærerakettene som ble brukt under Apollo-ferdene til månen, mener han.

Brekke påpeker samtidig at gjenstanden ifølge enkelte forskere burde vært oppdaget for lenge siden, ettersom NASAs forskere arbeider med beregninger som skal kunne bekrefte eller avkrefte om dette faktisk er en rakettdel, opplyser Brekke. Han tilføyer at resultater av de nye beregningene bør foreligge om få dager.

Det angivelige månefunnet skapte sensasjon blant astronomer onsdag. Objektet skal ha en diameter på bare 50 meter, det er kanskje derfor det ikke har vært sett før. (NTB)