Det er grunn til å spørre om kampen mot Taliban og al-Qaida bør føres i Afghanistan, eller om man heller skal rette økt fokus mot Pakistan, mener republikanernes leder i senatets utenrikskomité, Dick Lugar.

Obama kunngjorde nylig at han ville sende ytterligere 30.000 soldater til Afghanistan, men Lugar er usikker på om dette er klokt.

USA risikerer å bruke milliarder av dollar på å kjempe i det strategisk mindre viktige Afghanistan, mens de militante blir stadig tryggere på den andre siden av grensa til atommakten Pakistan, mener han.

Øverstkommanderende for den amerikanske sentralkommandoen, general David Petraeus orienterte onsdag Senatet om utviklingen i Afghanistan.

Petreus opplyste at USAs styrkeoppbygging vil ta lengre tid enn tilfellet var i Irak i 2007, og han advarte mot at sikkerhetssituasjonen trolig vil bli verre før den på sikt blir bedre.

Forsøk på å få bukt med den omfattende korrupsjonen i Afghanistan vil også kunne bidra til mer ustabilitet, advarer Petreus.

– Fram til desember 2010 bør man derfor være varsom med å fastslå eventuell suksess eller fiasko for den nye strategien i Afghanistan, understreker generalen.