— Jeg tror muligheten for en slik styrke er betydelig svekket, sa Støre i Brussel i går, etter å ha møtt EUs utenrikspolitiske koordinator Javier Solana.

Norge har lenge sagt seg villige til å delta med drøyt 200 soldater i en eventuell fredsoperasjon i det borgerkrigsherjede landet. Denne lovnaden har også vært en av begrunnelsene for ikke å ta på seg enda større oppgaver i andre militære operasjoner, som i Afghanistan.

Men utviklingen i Sudan har gått i helt feil retning i det siste. Sentralregjeringen i Khartoum stritter stadig imot planene om en FN-ledet fredsstyrke.

Kampene i Darfur mellom opprørere, regjeringsstyrker og regjeringsstøttet milits raser videre, og FN har sett seg nødt til å evakuere de fleste av hjelpearbeiderne fra El-Fasher, den største byen i Nord-Darfur, på grunn av krigstilstanden.

«Mot en katastrofe»

Støre sier Norge bare kan delta med soldater i Darfur på helt klare vilkår.

— Styrken må ha et veldig tydelig mandat fra FNs sikkerhetsråd, og den må være FN-ledet. Uklarhet her blir vanskelig for oss å akseptere, sier Støre.

Både FNs generalsekretær Kofi Annan og FNs nødhjelpskoordinator Jan Egeland - som begge nå skal gå av - har rettet innstendige appeller til det internasjonale samfunnet om å gripe inn.

Egeland sa i går at det nå kanskje er «siste sjansen til å snu en utvikling som skyver Darfur og regionen mot en katastrofe».

— Folket i Darfur har ikke råd til å vente en dag til. Volden må stanse. Drapene og de andre grove bruddene på menneskerettighetene må ta slutt, sa Kofi Annan til FNs menneskerettighetskomité (HRC) i Genève i går, som var samlet for å drøfte Darfur.

Annan bad HRC sende uavhengige eksperter for å overvåke det som skjer i regionen. Arbeidet for en slik FN-misjon blir sett på som en del av presset for å få regjeringen i Khartoum til å godta FN-styrker i landet.

Nederlag

Kanskje så mange som 300.000 er blitt drept og over to millioner drevet på flukt i Darfur siden 2003.

— Sudan har vært et sammenhengende nederlag for det internasjonale samfunnet gjennom veldig lang tid, sa utenriksminister Støre etter møtet med Solana.

Solana sa seg bekymret ikke bare for det som skjer i Darfur, vest i Sudan, men også for den skjøre fredsavtalen mellom Nord-Sudan og det oljerike sør som står i fare for å ryke.

Den Afrikanske Union (AU) har i dag utplassert fredsstyrker i Darfur, men disse har ikke vært i stand til å sette en stopper for krigshandlingene og den grove voldsbruken mot sivilbefolkningen.

Store oljeinvesteringer

Den nord-sudanesiske regjeringen i Khartoum beskylder vestlige media for å overdrive dødstallene i Darfur kraftig. I Genève i går satte de seg også imot planene om en ekspertkommisjon utsendt av FN.

— Målet er å undergrave verdigheten og suvereniteten til en fattig stat, sa Sudans utsending til møtet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Egeland hevder på sin side at det knapt finnes et sted i verden med flere pålitelige kilder for hva som foregår.

Flere land har gjort store oljeinvesteringer i Sudan, blant annet Kina. Det gjør at ikke alle er villige til å legge for stort press på regjeringen i Khartoum, av frykt for å falle i unåde.

PIENE, BIBIANE DAHLE