Opptaket viser en stor eksplosjon og røyksøyler fra fjellsiden der statuen har stått siden den ble hogd ut for over 1500 år siden. Med bildet av eksplosjonen høres det muslimske bønneropet «Allahu Akbar» (»Gud er størst») fra talibaner utenfor kameravinkelen.

Da røyken ble borte var bare litt av foten av statuen igjen.

Opptakene ble vist i satellittkanalen al-Jazeera som følges i Dubai.

NTB-ReutersDubai