Ifølge statlige medier har en elv i området Chongqing blitt forurenset, og innbyggerne er blitt advart mot å drikke vannet. En lokal tjenestemann har bekreftet at det har skjedd en ulykke i landsbyen Xiaoyang, og at 11.500 personer er evakuert. Han avviser imidlertid at forurensningen i elven og luften er farlig.

Utslippet skyldes en eksplosjon i en rørledning som fører til en gassbrønn, ifølge nyhetsbyrået Xinhua. Eksplosjonen, som skjedde lørdag, førte til at innbyggerne flyktet straks de fikk vite om lekkasjen.

Både i 2003 og denne gangen knyttes utslippene til et anlegg som eies av Kinas største oljeselskap, Kinas nasjonale petroleumskorporasjon.

Det er ikke meldt om skadde, men utslippet kan få store økonomiske skadevirkninger for bøndene i området. I 2003 ble om lag 9000 personer skadd, mange av dem fikk ødelagt lungene og fikk brannskader på hud og øyne.