Mellom 3000 og 4000 dansker har den siste tiden vært sengeliggende med diaré, feber, kvalme, magesmerter og oppkast etter å ha blitt smittet av salmonellabakterien. Flere er blitt innlagt på sykehus med væskemangel.

— Vi må tilbake til 1993 for å finne et lignende utbrudd. Det er meget stort i dansk sammenheng, sier overlege Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut til den danske avisa Politiken.

Det norske Folkehelseinstituttet har vært i kontakt med sine danske kolleger, men foreløpig har norske turister og nordmenn på harryhandel styrt unna.

— Vi har til nå ikke registrert noen tilfeller av salmonella i Norge som kan knyttes til utbruddet i Danmark, sier overlege ved Folkehelseinstituttets avdeling for infeksjonsovervåking Hans Blystad.