Den internasjonale bistandsorganisasjonen Oxfam krever øyeblikkelig stans i den amerikanske bombingen, slik at afghanere som er rammet av hungersnød kan få hjelp. Hvis hjelpen ikke kommer fram, kan tusener av flyktninger komme til å dø, advarer Oxfam.

Oxfam-talsmannen Sam Barratt sier til nyhetsbyrået DPA at det bare er noen uker til vinteren setter inn for alvor i Afghanistan. ýI enkelte deler av landet har vi bare tre uker på oss til å få matforsyninger på plass, framholder Barratt.

Enorm nød

Før terrorangrepene mot New York og Washington 11. september og den påfølgende amerikanske bombeoffensiven mot Afghanistan forsynte Oxfam 700.000 afghanere med nødhjelp. Etter 22 år med sammenhengende krig, først mot sovjetiske og russiske okkupanter og deretter mellom rivaliserende krigsherrer, er nøden i Afghanistan enorm.

Situasjonen er blitt sterkt forverret etter seks år med katastrofal tørke, og i dag er anslagsvis seks millioner afghanere — en firedel av landets befolkning - avhengige av nødhjelp for å kunne overleve. Krigshandlingene etter terroren mot USA har fått nye titusener av mennesker til å bryte opp og gi seg ut på vandring.

— Vi har hørt at halvparten av befolkningen i Kabul og Kandahar har forlatt disse byene. Men de vet ikke hvor de skal dra, og mange er redde for at de ikke skal overleve flukten, sa Sam Barratt, som likevel mener er for enkelt å tro at en stans i den amerikanske bombingen i seg selv vil kunne avverge en humanitær katastrofe i Afghanistan.

Jobber intenst

FNs høykommissær for flyktninger UNHCR hadde forberedt seg på at i verste fall kunne en ny menneskebølge på 1,5 millioner afghanere skylle inn over nabolandene Pakistan og Iran. Til nå har dette ikke skjedd, men UNHCR jobber ifølge talsmenn for organisasjonen fortsatt intenst for å gjøre klar leire for de første 100.000 flyktningene.

Sist fredag og lørdag kom nesten 8000 afghanske flyktninger til Pakistan, de fleste av dem fra Kandahar sørøst i Afghanistan. Kandahar og områdene rundt byen har vært hardt rammet av den amerikanske bombingen, som er et forsøk på å knekke toppterroristen Osama bin Laden og hans nettverk al-Qaida.

Flyktningene som er kommet til Pakistan, forteller at de amerikanske flyangrepene har gjort enorm skade på så vel bin Ladens som den regjerende afghanske Taliban-militsens støttepunkter.

Forlater byene

Store deler av befolkningen i landets største byer har forlatt sine hjem, men ikke alle forsøker å komme seg over grensene til Pakistan eller Iran, sa FN-tjenestemenn mandag. Mange søker i stedet tilflukt ute på den afghanske landsbygda, der de føler seg noenlunde trygge for flyangrep, ble det sagt.

Tjenestemennene tilføyde at en langvarig væpnet konflikt i Afghanistan vil føre til en dramatisk økning i antallet mennesker som flykter fra sine byer og landsbyer. Afghanerne utgjør allerede verdens største flyktninggruppe, med 2,7 millioner mennesker bare i Iran og Pakistan, og hundretusenvis av andre verden over.

En stans i den amerikanske bombingen vil ikke være nok til å sikre at hjelpen kommer fram til flyktningene, sier Sam Barratt i Oxfam. Taliban må også inngå våpenhvile med sine hovedmotstandere i den afghanske borgerkrigen, den såkalte Nordalliansen, mener han.

(NTB)

PÅ FLUKT: En afghansk flyktning i den iranske Khorassan-provinsen dekker vinduet i En provisorisk hytte med plastikk for å holde kulden ute.
Foto: AP/SCANPIX