Beredskapen rundt vulkanen Gamkonora i provinsen Nord-Maluku er blitt hevet til høyeste nivå på grunn av frykt for at et stort utbrudd kan være nært forestående, melder BBC

Vitenskapsmenn sier de har sett ild og røyk så høyt som 4000 meter oppe i luften siden mandag.

Rundt 8400 landsbyboere er blitt flyttet til egne leirer for å få dem bort fra vulkanen.

REUTERS/Metro TV