LUDMILA KNAPSTAD

— Reaksjonene fra myndighetene er utvetydig. De forsøker å avsanne at noe er galt og anklager meg for at jeg tar opp igjen en opplagt sak.

Det forteller Marina Litvinovitsj i et telefonintervju med Bergens Tidende fra Moskva. 32-åringen, som leder Hjelpefondet for terrorofrene, har ført videre Anna Politkovskajas reportasjer i Novaja Gazeta om den mystiske sykdommen som har rammet tsjetsjenske skolebarn. Litvinovitsj forsøker også å få frem nye opplysninger om stormingen av Dubrovka-teateret i Moskva, der det ble brukt gass, og Beslan-saken.

— Myndighetene forsøker å legge hindringer i veien for meg. Rektor på skolen der vi skulle filme, fikk ordre fra den føderale sikkerhetsmyndigheten (FSB) om at vi ikke skulle slippe inn på skolen.

- Er det forandringer i barnas helsetilstand?

— Ingen er blitt friske igjen. De blir bedre en stund, men anfallene kommer tilbake. På eget initiativ har jeg fått utført en analyse av hår og negler fra de syke. Her ble det oppdaget forekomster av tungmetaller i mengder som vanligvis ikke finnes i kroppen.

— Ser du noen sammenheng mellom Dubrovka-saken og forgiftningene i Tsjetsjenia?

— I Dubrovka ble det brukt en gass som brukes på sykehusene til å bedøve pasienter, mens de som er blitt syke på de tsjetsjenske skolene fikk skader i lever og nyrer. Dette førte til skader i hjernen og forårsaket anfallene.

- Kjenner du til om noen av de syke har fått reise til Vesten for behandling?

— Nei. Jeg tok selv med meg to av barna til Moskva, mens fire har fått hjelp av menneskerettighetsorganisasjonen Memorial. Tsjetsjenere må ha utenrikspass for å reise til utlandet. Det er ikke så lett å få i Russland.

— Hvorfor har du valgt å samarbeide nettopp med Novaja Gazeta og ikke noen annen russisk avis?

— Ikke alle russiske aviser er villige til å skrive om slike saker. Anna Politkovskaja var en av mine bekjente, og jeg ønsker å fortsette hennes arbeid; å utrydde urettferdigheten. Novaja Gazeta ikke bare trykker mine artikler. Jeg får også gode oppslag, sier Marina Litvinovitsj.

PRIVAT