CATHRINE KRANE HANSEN

ATLE ANDERSSON

Etter at Anna Politkovskaja ble skutt ved sitt hjem i Moskva i fjor høst, hevdet hennes arbeidsgiver — avisen Novaja Gazeta - at bakmennene for drapet hadde forbindelser til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. Andre teorier har gått ut på at hun ble drept av tsjetsjenere.

Nå viser det seg at begge teorier kan være riktige. Både tsjetsjenere og tidligere medlemmer av politiet og den føderale sikkerhetstjenesten FSB er med i gruppen riksadvokaten anklager for å stå bak drapet.

Ifølge nyhetsbyrået Interfax sier riksadvokat Juri Tsjajka at tsjetsjenere organiserte drapet på Politkovskaja, og at gruppen som nå er pågrepet også omfatter tidligere og nåværende medlemmer av innenriksdepartementet og FSB. Tsjajka mener at den kjente journalisten ble drept som ledd i en utenlandskbasert kampanje for å destabilisere president Vladimir Putins styre, skriver NTB.

Internasjonalt press

Drapet har fått mye oppmerksomhet internasjonalt, og også internt i Russland.

— Det har vært en rekke drap på journalister i Russland, men Anna Politkovskaja var veldig profilert utad og hadde et stort nettverk utenfor Russland. Derfor kommer denne saken stadig opp i internasjonale sammenhenger der representanter for russiske myndigheter er til stede. Og derfor er det nok satt inn en god del ressurser på å oppklare mordet, sier Helge Blakkisrud, leder for Avdeling for Russlandsstudier, NUPI.

Kritikere har hevdet at drapet på Politkovskaja er ett av flere blodige innslag i myndighetenes kampanje mot journalister og menneskerettighetsforkjempere. Den russiske regjeringen har kategorisk avvist enhver befatning med drapet.

Novaja Gazeta utlovet en dusør på 6,5 millioner kroner til personer som hadde relevante opplysninger om drapet. Kolleger som jobbet med saken opplevde å bli drapstruet.

80 journalister drept

Over 80 journalister er drept som direkte følge av arbeidet i Russland siden 1993, ifølge Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ). Bare Irak er farligere enn Russland for journalister, viser en rapport som ble offentliggjort tidligere i år.

Anna Politkovskaja ble utsatt for gjentatte drapstrusler for sitt journalistiske virke i Tsjetsjenia. Da hun var på vei for å megle i gisseldramaet på barneskolen i Beslan i 2004, ble hun forgiftet.

Politkovskaja er ikke den eneste innflytelsesrike journalisten som har mistet livet i Russland de siste årene. Redaktør Paul Klebnikov i den russiske utgaven av magasinet Forbes arbeidet med granskning av korrupsjon da han i 2004 ble skutt og drept, muligens av den samme gruppen som mistenkes for å ha drept Politkovskaja.

— Gruppen som mistenkes for å ha drept Politkovskaja, ledes av sjefen for en gruppe kriminelle i Moskva med tsjetsjensk etnisk bakgrunn. Vi har bevis for at denne gruppen deltok i drapet på Paul Klebnikov. Dessverre omfatter denne gruppen tidligere og nåværende medlemmer av innenriksdepartementet og FSB, sa riksadvokaten på en pressekonferanse i går.

Ingen debatt i TV

Organisasjonen Reportere uten grenser har flere ganger uttrykt dyp bekymring for innsnevring av pressefriheten under president Vladimir Putin.

I likhet med flere russlandseksperter mener Helge Blakkisrud at staten har mye større innflytelse over dagsorden i media nå enn under Jeltsin.

— Det er fortsatt mulig å drive kritisk journalistikk i Russland, men den kritiske debatten foregår ikke i riksdekkende TV, for å si det mildt. TV-kanalene er dels direkte statskontrollerte og dels kjøpt opp av regimevennlige selskaper. Ettersom fjernsyn er den viktigste opinionsdanneren i Russland, påvirker dette debattklimaet. Det er også blitt mindre spennende å lese aviser. Ønsker man en annen vinkel, må man aktivt oppsøke det, for eksempel gjennom aviser som Novaja Gazeta. Men den mest pluralistiske debatten pågår nå på internett, sier Blakkisrud.

PROFILERT: Anna Politkovskaja var veldig profilert utad og hadde et stort nettverk utenfor Russland. Derfor er det nok satt inn en god del ressurser på å oppklare mordet, sier Helge Blakkisrud, leder av Avdeling for russlandsforskning, NUPI.
Hauge, Jon