— Vi vet ikke nøyaktig hvor mange tsjetsjenske flyktninger som befinner seg i Norge. Våre myndigheter gjemmer antallet under et felles begrep «flyktninger fra Russland» eller endog - «russiske flyktninger». Det er det samme som at man under annen verdenskrig skulle kalle jødiske flyktninger for tyske flyktninger . Jeg kommer i berøring med mange tragiske skjebner, der familier og enkeltmennesker jages fra land til land, med henvisning til Dublinkonvensjonen, og får en ødeleggende retraumatisering. Jeg har aldri sett en flyktninggruppe med så mange tortur- og voldtektsofre og så mange med ødelagt helse, sier Grannes, som er leder av den Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet.

Ifølge Grannes er det to hovedårsaker til den elendige behandlingen av tsjetsjenske flyktninger i Vesten.

— For det første vil ikke Vesten ta i bruk de mest nærliggende ordene «folkemord» og «etnisk rensing». Om Kosovo ble disse ordene flittig brukt til tross for at brutaliteten og antall drepte i forhold til folketallet ikke sammenliknes: På 10 år har den russisk krigsmaskinen klart å drepe rundt en tredjedel av tsjetsjenere, såret titusener, og ødelagt livsgrunnlaget deres. Den andre hovedårsaken er at land bryter asylloven ved å nekte å gi forfulgte tsjetsjenere visum. Det groteske skjer at enkelte kjøper seg pass med russiske navn for så å gå til for eksempel en norsk ambassade og søke turistvisum. Hva gjør ikke en familie med tre små barn og en far som er kjøpt fri fra en torturleir for å forlate Russland?

— Falske visa kjøpes, ofte til Hellas, så blir de skysset fra Norge til Hellas («det første land», selv om de ikke har vært der). Der puttes de i fengsel sammen med kriminelle og prostituerte. Hellas bryter loven ved å fengsle legale flyktninger med visum. Tsjetsjenere jages slik i en runddans av stater som grovt bryter både asylrett og menneskerettigheter, sier Grannes, og legger til.

— Det er viktig å ikke irritere Putin; og et forfulgt folk må bøte for det.