Det er uventet mange genetiske mutasjoner blant barn født etter at foreldrene deres var med på opprydningsarbeidet i Tsjernobyl etter ulykken i 1986, mener forskerne. Konklusjonen av rapporten er at små stråledoser kan føre til DNA-forandringer som bringes videre til neste generasjon.

— Resultatene er viktige fordi mange mennesker er utsatt for stråling, sier Richard Bramhall ved Low Level Radiation Campaign til BBC News.

Eksperter fra Israel og Ukraina har studert barn unnfanget etter opprydningsarbeidet, og sammenliknet dem med søsken født før ulykken. Forskerne brukte fingeravtrykksstudier av DNA for å se etter mutasjoner.

Forskningsrapporten publiseres av det britiske tidsskriftet Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences.

(Origo)