Kjennelsen innebærer at president Václav Klaus kan undertegne den såkalte Lisboatraktaten, som dermed kan tre i kraft.

Tsjekkia er det eneste EU-landet som ennå ikke har ratifisert den nye EU-traktaten, men med forfatningsdomstolens kjennelse, er det siste hinderet nå ryddet av veien.

EU-traktaten må ratifiseres av samtlige 27 medlemsland før den kan tre i kraft.