Hodac måtte innlegges på sykehus etter at utnevnelsen av ham hadde utløst de største massemobiliseringer siden kommuniststyret ble styrtet i 1989.

Det hele begynte med at nyhetsredaksjonen i den statlige fjernsynskanalen gikk til streik fordi de mente Hodac kom til å gi redaksjonen en politisk slagside. De streikende fikk til å begynne med støtte fra store grupper innen TV. Hodac var formelt korrekt utnevnt, men president Václav Havel gikk åpent ut og sa at utnevnelsen stred mot ånden i kringkastingsloven.

Kampen mot Hodac ble et symbol på folks frustrasjon med utviklingen i landet de senere år. Det toppet seg med en massedemonstrasjon med over 100.000 mennesker i sentrum av Praha. Presset på Hodac var da enormt, men selv fra sykehussengen nektet han å gå av.

Hans stedfortreder gikk imidlertid av tirsdag, og det var etter manges mening bare et tidsspørsmål før han måtte slå følge.

NTB