Dagen før Europas fremtid skal avgjøres i Tsjekkias senat, er det problemer med den tsjekkiske overgangsregjeringen. Påtroppende statsminister Jan Fischer har problemer med å få godkjent regjeringen i parlamentet. Planen er at den nye regjeringen skal tas i ed av president Václav Klaus fredag, men før den tid kan mye skje.

Avstemming

Onsdag skal senatet stemme over Lisboa-traktaten. Fire av EUs 27 medlemsland har fortsatt ikke ratifisert traktaten fullt ut. I Tyskland og Polen mangler underskriften til presidenten, men det er bare en formalitet. I Irland stemte befolkningen nei i fjor. Etterpå har irene fått nye innrømmelser. Det ventes at dette er nok til at de stemmer ja ved en ny folkeavstemning i oktober. Dermed gjenstår Tsjekkia, som kan få hele korthuset til å ramle sammen.

Advarsel

Avtroppende tsjekkisk statsminister, Mirek Topolánek, ba i helgen senatsmedlemmene stemme ja til traktaten.

– Vi må se på hva som skjer i Ukraina, Moldavia og Georgia, advarte Topolánek. – Russlands arroganse bør minne oss på at det finnes et visst ønske om å trekke Tsjekkia tilbake i deres interessesfære. Alle traktatens minussider er for ingenting å regne mot det vi kan oppleve om 10-15 år dersom vi ikke anerkjenner traktaten, sa Topolánek.

Skeptisk

Som Europas ledende EU-skeptiker har Václav Klaus lenge ønsket å sabotere Lisboa-traktaten. Han mener den undergraver Tsjekkias selvstendighet. Den er død dersom ikke tre femtedeler av medlemmene i det tsjekkiske senatet stemmer ja.

Mistillit

I begynnelsen av april tapte Topoláneks regjering et mistillitsforslag. Koalisjonsregjeringen mellom hans egne borgerdemokrater i sentrum-høyrepartiet ODS, kristeligdemokratene KDU-CSL og De Grønne måtte gå av.

De tre partiene og sosialdemokratene har samlet seg om Fischer som midlertidig statsminister inntil det holdes nyvalg i oktober. Derimot vil de ikke godta de statsrådene Fischer vil ha i regjeringen, og heller ikke hvem som skal representere landet under EU-formannskapet frem til juni, når Sverige overtar.

Motstander

Mange frykter at EU-motstander Václav Klaus skal spille en avgjørende rolle i sluttspurten av Tsjekkias formannskapsperiode.

Før den nye overgangsregjeringen med den tidligere kommunisten Jan Fischer i spissen blir tatt i ed fredag, skal fungerende statsminister Topolánek lede tre viktige toppmøter i Praha: Partnerskapet mellom EU og naboene i øst, møtet om planleggingen av den nye gassrørledningen fra Sentral-Asia og Kaukasus til EU, via Tyrkia, og i tillegg skal han lede møtet om den økende arbeidsløsheten i EU.

Suksesser

Ellers har Tsjekkia markert seg sterkt i EU under sitt formannskap, før Topoláneks regjering ble møtt av mistillit på hjemmebane. I januar utmerket den tsjekkiske regjeringen seg som megler mellom Russland og Ukraina i gasstriden.

På toppmøtet tidlig i vår klarte formannskapet å få igjennom en felles handlingsplan som skal sikre energileveransene, og også forbedre energiutnyttelsen.

Men den tsjekkiske regjeringskrisen midt i formannskapet har åpenbart irritert mange EU-medlemmer, og også hemmet det praktiske arbeidet.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

INNSPURTEN: For Tsjekkias president Vaclav Klaus (til v.) er toppmøtet i Praha innspurten for tjeskkernes EU-formannskap. For EU-president Romano Prodi betyr vedtakene mye for fremtiden.
DAVID W CERNY