«Jæger – i krig med eliten» handler om danske spesialstyrkers innsats i Afghanistan, Irak og Kosovo, og den gir ifølge Politiken et sjeldent innblikk i en lukket verden.

Den danske forsvarsledelsen vil stanse utgivelsen og ta beslag i hele opplaget av boken, som forlaget Peoples Press hittil bare har sendt ut til danske medier for anmeldelse.

Politiken kommer nå forsvaret i forkjøpet og trykker i dag hele boken som et eget bilag.

Prinsipper

— Vi har skrevet om boken i mange dager, men nå er det kommet noen prinsipper på spill i denne saken som har med informasjonsfrihet og ytringsfrihet å gjøre. Derfor trykker vi den, sier Politikens sjefredaktør Tøger Seidenfaden.

— Det er ikke forsvarets oppgave å avgjøre hvilke bøker som skal gis ut i Danmark, eller hvilke opplysninger den danske offentligheten skal få om krigen i Afghanistan, sier Seidenfaden.

Personlig oppfordring Seidenfaden mottok tirsdag, i likhet med flere andre redaktører en personlig oppfordring fra forsvarssjef Tim Sloth Jørgensen, som ber danske medier om ikke å omtale innholdet i boken av hensyn til rikets sikkerhet.

Politikens sjefredaktør avviser oppfordringen og viser til at deler av innholdet i boken for lengst er omtalt i dansk presse, og at han heller ikke kan se at den inneholder noe som kan sette danske soldaters liv i fare.

— Jeg kan derfor ikke love deg at vi vil vise tilbakeholdenhet i denne konkrete saken, ei heller at vi vil avholde oss fra å sikre at bokens innhold får en større utbredelse, heter det i svaret fra Seidenfaden.

Uenige Den tidligere sjefen for de danske spesialstyrkene, Poul Dahl, kan heller ikke se at Thomas Rathsacks bok inneholder opplysninger som Taliban kan «avkode» og bruke mot danske soldater i Afghanistan.

Forsvarsledelsen er uenige og mener at de burde ha fått anledning til å sensurere boken før den utkom.

— Det er ikke bare noen få avsnitt, men hele boken «Jæger – i krig med eliten» som er farlig, fastholder oberst Hans-Christian Mathiesen i den danske Forsvarskommandoen.

Hva som er farlig, vil han derimot ikke si noe om.

— Vi mener samlet sett at opplysningene i denne boken går ut over det vi mener skal offentliggjøres, sier han.

Forlaget raser Peoples Press frykter en politirazzia og hevder at boken legger opp til en nødvendig diskusjon om krigens rå virkelighet.

— Vi syns forsvaret går fram på en ytterst gammelmodig måte, sier forlagsdirektør Jakob Kvist.

Han raser samtidig mot Politikens beslutning om å trykke boken og truer med søksmål.

— Det er et svært dramatisk skritt Politiken tar her. Det er et klart brudd på opphavsretten vår, og det går langt ut over sitatretten, sier Kvist.