PST foretok fredag nøye vurderinger av et 34 minutter langt videoopptak av den libyske al Qaida-lederen Mohammed Hassan, bedre kjent under navnet Sheikh Abu Yahia al-Libi, som ble lagt ut på internett torsdag. I talen oppfordrer han til angrep på Norge, Danmark og Frankrike i kjølvannet av publiseringen av de omstridte Muhammed-karikaturene i vestlige medier.

– Vi har vurdert det som er satt fram og har kommet til at dette ikke påvirker trusselnivået i Norge. Vi har vurdert det totale trusselbildet og kommet til dette resultatet, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.

Lederskikkelse

I videoen sier al-Libi at muslimene ønsker hevn etter karikaturene.

– Muslimer, hevn profeten deres, vi ønsker dypt og inderlig at den lille staten Danmark, Norge og Frankrike skal rammes hardt og bli ødelagt, sier libyeren Mohammed Hassan, som i juli i fjor rømte fra den amerikanske Bagram-basen i Afghanistan.

– Uttalelsene fra al-Libi kommer i kjølvannet av bin Ladens uttalelser i slutten av april hvor han i klartekst gir ordre til unge muslimer om å angripe personer som har krenket profeten Muhammed. Al-Libi holder temaet om karikaturene aktuelt, og han er kommet med konkrete mål, sier forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt til NTB.

Han påpeker at Sheikh Abu Yahia al-Libi ikke har vært kjent så lenge som flere av de dominerende lederne i al-Qaida, men på grunn av oppsplittingen av nettverket har mange nye ledere kommet til syne. Abu Yahia al-Libi har imidlertid vært meget prominent i jihadistiske medier siden han rømte fra den amerikanske flybasen. Nå opptrer han som en tydelig og velartikulert lederskikkelse.

Tar avstand

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser ingen grunn til å øke sikkerhetsnivået selv om nye trusler fra al-Qaida er rettet mot Norge. Han sier til NTB at han ikke legger mer vekt på de nye uttalelsene enn hva myndighetene har gjort ved tidligere anledninger.

– Man må ta sterkt avstand fra folk som uttrykker seg sånn. Men jeg tillegger det ikke mer enn at dette har vi hørt før, sier utenriksministeren.

Også statsminister Jens Stoltenberg avviser at det er grunnlag for å sette i verk særlige tiltak.

Den 1. oktober 2004 ble det offisielle trusselnivået i Norge hevet fra lavt til moderat. Det skjedde etter at den antatte nestlederen i al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, truet flere land, deriblant Norge.

– Drep dem

I lydopptaket som ble offentliggjort den 23. april sier Osama bin Laden: «Så til de unge av islam. Følg Guds ordre og drep disse». Henvisningen til «disse» er dem som har fornærmet profeten. Forut for dette har bin Laden sitert Koranen og andre skrifter og rettferdiggjort hvorfor straffen for å fornærme profeten er dødsstraff.

Uttalelsene fra Sheikh Abu Yahia al-Libi kommer som en forsterkning av Osama bin-Ladens klare oppfordring om hevnaksjoner mot dem som publiserte Muhammed-karikaturene