Truffet av naturens terror

President George W. Bush sørget for å redusere bevilgningene til flomforebyggende arbeider i Louisiana. Pengene skulle brukes til terrorforebyggende arbeid. Nå er han truffet av naturens terror, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.