Dermed tok den bitre energikrangelen mellom de to landene en ny omdreining lørdag.

– Vi kan nå en fredelig løsning dersom vi greier å overbevise våre partnere om at en slik avgift ikke bør eksistere, sier den russiske viseministeren for økonomisk utvikling og handel, Andrei Sharonov.

Hviterussland sa tidligere lørdag at de vil trekke det russiske selskapet Transneft, som eier rørene som oljen fraktes i, for retten dersom ikke avgiften betales. Transneft har nektet å godta tollen.

Avgiften er en reaksjon på den kraftige prisstigningen på russisk gass som den siste tiden har forsuret forholdet mellom Hviterussland og Russland. Det statseide selskapet Gazprom har blant annet truet med å stanse gassleveransene hvis Hviterussland ikke godtar prisstigningen.

Avgiften på olje som fraktes gjennom landet, for så å bli eksportert til andre land, lyder på cirka 280 kroner per tonn og ble innført fra 1. januar.