— Amerikanske interesser verden over er legitime mål, het det i en erklæring fra gruppen.

Kampen vil bli ført videre til amerikanerne trekker seg ut av alle muslimske land, og ikke lenger forsøker å presse disse landene politisk. Den hellige krigen vil utspille seg i hjertet av USA, het det i et opprop som ble offentliggjort av en kringkastingsstasjon i Qatar.

Det afghanske Taliban-regimet kunngjorde onsdag at det har opphevet alle restriksjoner på bin Ladens bevegelser og handlinger. Han er fri til å føre hellig krig mot USA, sa en talsmann for regjeringen i Kabul.

Ønsker jihad

— Etter at amerikanerne begynte å angripe Afghanistan, foreligger det ikke lenger noen begrensninger på bin Ladens handlefrihet, sa Taliban-talsmannen Abdul Hai Mutmaen. Vi ønsker hellig krig, bin Laden ønsker det, og USA må ta følgene, tilføyde han.

Ifølge tilhengere av bin Laden kan det medføre at nye passasjerfly blir kapret og brukt i terrorangrep mot amerikanske mål.

— Tusenvis av muslimer er villige til å ofre livet i denne kampen, blir det sagt.

— Jihad (hellig krig) mot USA er en plikt for alle muslimer, sa bin Ladens talsmann Sulaiman Bu Ghaith. Fjernsynskanalen Jazeera i Qatar viste sent tirsdag kveld et opptak der Bu Ghaith leste opp erklæringen.

"Aggressivt korstog"

Bu Ghaith kalte flyoffensiven mot Afghanistan et aggressivt "korstog" mot troende muslimer. ýAmerikanerne må være klar over at ved å angripe Afghanistan, åpnet de et nytt kapittel i historien om fiendskap og krig mellom muslimer og vantro, sa han.

Jazeera meldte ikke noe om hvordan stasjonen hadde mottatt opptaket der Bu Ghaith kom med sine uttalelser. Sist søndag opptrådte bin Laden og Bu Ghaith sammen på et annet videoopptak som også ble sendt av TV-stasjonen i Qatar.

Diplomater i Asia antyder at Bu Ghaiths voldsomme språkbruk kan være ment til innvortes bruk i Afghanistan. Taliban-regimet i Kabul, som lenge har holdt et beskyttende hånd over Bin Laden, frykter nå at USAs motangrep skal svekke dets stilling, blir det sagt.

Forsyningslinjer brutt?

Talibans afghanske motstandere i den såkalte Nordalliansen sa tirsdag at regimets militære stilling er sterkt svekket. Blant annet er forsyningslinjene til Talibans styrker nord i landet brutt, sa alliansens talsmann Abdullah Abdullah.

En av alliansens sjefer i felten, som bare ble navngitt som Khan, tilføyde at bevegelsens nye offensiv er en selvstendig operasjon og ikke samordnet med USAs krigføring.

— De har sine operasjoner, og vi har våre, framholdt han.

Khan tilføyde at amerikanerne ikke kan redde Afghanistan fra undergangen, og at afghanerne må stole på egne krefter. Han sa at hans egne styrker forbereder et større angrep mot Taliban i Badghis-provinsen vest i landet.

LEGITIME MÅL: - Amerikanske interesser verden over er legitime mål, het det i en erklæring fra gruppen. Dette bildet av Al-Qaida talsmann, Sulaiman Bu Ghaith, er fra et udatert videoopptak.
Foto: Reuters