Hvis USA utvikler et nasjonalt missilforsvar-system utplasserer Russland 20 ganger så mange stridshoder enn opprinnelig tenkt i løpet av en 6 års periode, hevder Putin.

— Vi vil styrke forsvarsevnen og montere flere stridshoder på missilene hvis USA setter opp et rakettskjold, sier han ifølge New Scientist. Putin vektlegger at landet kan mangedoble atomforsvaret til en overkommelig pris.

Montering av flere enn ett stridshode på en interkontinental ballistisk missil er en måte å lure et rakettskjold på, sier John Russell ved VERTIC, en London-basert organisasjon arbeider med våpenkontroll og sertifisering.

Russiske interkontinentale raketter kan bære opptil 10 stridshoder.(Origo)