– Vi er gjensidig avhengige. Hvis jeg ikke får en innenlandsk gassavtale, får ikke Gazprom en transittavtale, sa Hviterusslands visestatsminister Vladimir Semasjko på Minsk flyplass etter at han vendte tilbake fra mislykkede samtaler i Moskva.

Rundt 20 prosent av Gazproms gassleveranser til Europa går gjennom Hviterussland.

– Jeg synes Gazprom bør gi et signal og komme til Minsk. Det er deres tur nå, sa Semasjko. Han kom fra Moskva sent tirsdag kveld, men uttalelsene ble først rapportert onsdag.

Semasjko sa ikke om Hviterussland ville stoppe all russisk gass som fraktes over Hviterusslands territorium. Da landet hadde en lignende strid med Gazprom for to år siden, ble transporten ikke stoppet. Men Hviterussland forsynte seg av gassen fra rørledningene til Europa.

Lagret gass

Gazprom sa tirsdag at forhandlingene med Hviterussland var blitt avsluttet uten resultat. Samtidig sa selskapet at kundene i Vest-Europa var trygge fordi selskapet har lagret gass i Tyskland og Østerrike nettopp med tanke på stopp i forsyningene.

Forholdet mellom Russland og landets tidligere allierte Hviterussland har surnet foran fristen for en ny avtale som utløper nyttårsaften. Minner om fjorårets tvist med Ukraina, da Gazprom stoppet forsyningene et par dager ut i januar, er vekket til live.

Gazprom har gjentatte ganger sagt at Hviterussland vil måtte betale en høyere pris i 2007 og dele kontrollen over rørledningene med selskapet. Hvis ikke ville Hviterussland oppleve kutt i forsyningene.

Visestatsminister Semasjko sa han ikke trodde Gazprom ville gjøre alvor av truslene.

– Det gjør dem til en upålitelig leverandør. Det vil skade Gazproms rykte.

Mindre enn Ukraina

Gassmengden som transporteres via Hviterussland er betydelig mindre enn den som går via Ukraina.

Tyskland og Polen mottar årlig ca. 30 milliarder kubikkmeter gass fra Gazprom via Hviterussland. Selskapet eksporterer rundt 100 milliarder kubikkmeter gass årlig til 20 europeiske land via Ukraina.

Gazprom hevder selskapet allerede har redusert priskravet fra opprinnelig 200 dollar per 1.000 kubikkmeter til 110 dollar. Hviterussland betaler i dag 46,7 dollar, det samme som russiske forbrukere.

Det lutfattige Moldova må i 2007 betale 170 dollar for samme mengde gass, og Georgia må betale 235 dollar. Forbrukere i Europa betaler over 250 dollar.