Motstandere av dødsstraff som våket utenfor fengselet i Jackson, ba og lot tårene renne da de fikk vite at Davis kort før midnatt lokal tid ble henrettet med giftsprøyte.

42 år gamle Davis, som var svart, var dømt til døden for drapet på en hvit politimann i 1989, til tross for at det ikke fantes noen fysiske beviser mot ham, og sju av de ni vitnene i saken senere trakk tilbake sine vitnemål.

Advokatene hans forsøkte seg onsdag med et siste juridisk framstøt i en ankedomstol i Georgia og ba om tillatelse til å legge fram nye bevis.

Men domstolen avviste begjæringen, og da ble siste halmstrå den føderale høyesteretten i Washington. Etter en uvanlig lang behandling på fire timer ble også dette forsøket avvist, og henrettelsen umiddelbart gjennomført.

I de siste timene opplyste også Det hvite hus at president Barack Obama ikke ville gripe inn i saken.

Svart mot hvit

Politimannen og tobarnsfaren Mark MacPhail ble skutt og drept utenfor en hamburgerrestaurant i Savannah i Georgia da han prøvde å hjelpe en hjemløs mann som var banket opp.

Enken til MacPhail er overbevist om at Davis var skyldig og krevde at henrettelsen ble gjennomført.

— All vår sympati og våre bønner går til familien. Men de får ikke rettferdighet om feil person betaler for det som skjedde med deres sønn, deres bror, sa presten Al Sharpton som ledet protestene utenfor fengselet.

Profilerte afroamerikanere ser saken i et borgerrettsperspektiv og mener den viser hvordan svarte får urettferdig behandling i USAs rettsvesen.

Borgerrettsbevegelsen ACLU ba de ansatte ved fengselet i Jackson om å gå til streik for å hindre at dødsdommen ble fullbyrdet.

Internasjonale reaksjoner

Tidligere president Jimmy Carter, som selv er fra Georgia, pave Benedikt XVI og nobelprisvinner Desmond Tutu er blant dem som har deltatt i kampanjen for å få henrettelsen stanset.

Lederen for Europarådet, Norges tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, oppfordret amerikanske myndigheter til å finne en måte å spare Davis' liv.

Frankrikes president Nicolas Sarkozy henvendte seg direkte til Georgias myndigheter med en appell om å spare Davis' liv.

Også Norge har reagert på dommen, og utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet å ta saken opp med representanter for USA under FNs hovedforsamling.

Flere tusen mennesker protesterte mot dommen i Atlanta tidligere denne uken, etter oppfordring fra Amnesty International, og til siste slutt var det flere hundre som holdt stand utenfor fengselet sør for Atlanta.

Amnesty kaller rettsavgjørelsen «et enormt tilbakeslag for menneskerettigheter i USA, der en mann som er blitt dømt på et tvilsomt bevisgrunnlag, skal henrettes av staten».

Kampen fortsetter

Troy Davis selv har bedt motstandere av dødsstraff om å fortsette kampen mot avstraffelsesmetoden.

«Kampen for rettferdighet ender ikke med meg», skrev han i et brev som ble offentliggjort denne uka etter at søknaden hans om benådning var avslått.

Tidligere i år er til sammen 33 mennesker henrettet i USA.

Kina, Saudi-Arabia, Iran og USA er blant landene som dømmer flest mennesker til døden i verden i dag.

I USA støtter et flertall av befolkningen dødsstraff, og de fleste henrettelsene går relativt ubemerket hen.

HENRETTET: Troy Davis.
REUTERS
SØNDERKNUST: Søsteren Correia Davis.
REUTERS