Det viser tall fra EU-kommisjonen. Mens salget av oksekjøtt i EU som helhet har falt med 27 prosent siden oppdagelsen av de første gale kyrne på kontinentet i oktober, fortsetter unionens nordboere å spise oksekjøtt.

Sammen med britene, spiser våre svenske og finske venner mer kjøtt enn tidligere. Danskene og irene spiser like mye som de gjorde før oppdagelsen av kugalskap.

Sørover i Europa har salget derimot falt dramatisk. Grekerne har halvert forbruket av oksekjøtt. I Italia og Frankrike har salget sunket med rundt 40 prosent, og i Tyskland er nedgangen på 33 prosent.

Tallene er ikke EU-kommisjonens egne, men stammer fra hvert av de 15 medlemslandene. Kommisjonen hadde heller ingen forklaring på de store forskjellene i Europa.

Frykten for kugalskap har også ført til lavere priser. Prisen på oksekjøtt har sunket med 26,2 prosent i EU som helhet, men kjøttprisene varierer fra land til land.

NTB