De tre som reiser er lederen for Islamsk Råd, Mohammed Hamdan, Zulqarnain Sakander og domprost Olav Dag Hauge, som er stedfortreder for biskopen i Oslo, ifølge Aftenposten. Reisen gjør de på eget initiativ.

I første omgang reiser de til Qatars hovedstad Doha der de møter en av de lærde i den muslimske verden, dr. Josef Al Ardawi, som er leder for European Council for Fatwa and Research. Hvem andre de skal møte i Midtøsten, blir bestemt etter hvert.

Formålet med reisen er å forsøke å gi et riktig og dekkende bilde av situasjonen i Norge etter trykkingen av Muhammed-tegningene i Danmark og Norge.

Delegasjonen vil dessuten viderebringe beklagelsen fra Magazinets redaktør Vebjørn Selbekk, og opplyse om hvordan muslimske ledere har håndtert saken i Norge og hvordan Den norske kirke og andre kirkeledere har forholdt seg.

Allerede fredag ble den muslimske verden gjort kjent med Selbekks unnskyldning for å ha trykket tegningene via to arabiske TV-kanaler. Alle de fremste norske imamene har også erklært at striden er over etter at de aksepterte Selbekks unnskyldning.