• Maktforholdene er neppe slik nå at Hamas kan vente å få mye tilbake for ytterligere rakettutskytninger mot Israel, sier direktør Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter.

– Meldingen om at Hamas går med på våpenhvile var nokså ventet og kan forstås som uttrykk for at de mest ytterliggående i Hamas nå er skjøvet til side, sier Butenschøn.

Han sier meldingen også kan forstås slik at Hamas ikke ønsker fullstendig brudd med Egypt og de mest sentrale aktører i Midtøsten-prosessen.

Egypt leder den diplomatiske prosessen som blant annet tar sikte på å skape et nytt sikkerhetsregime på grensen mellom Gazastripen og Egypt.

– Meldingen om at Hamas går med på våpenhvile, kan være et uttrykk for at mer moderate krefter i organisasjonen nå har intern kontroll, og ønsker at organisasjonen skal være en politisk spiller i den diplomatiske prosess om en ny sikkerhetsordning, sier Butenschøn til NTB.

Kravet om at Israelske styrker må trekkes ut av Israel innen en uke, som er ett av vilkårene Hamas knytter til en gjensidig våpenhvile, tviler Butenschøn på at Israel vil gå med på. Israel vil snarere bruke tiden til å omgruppere styrkene, tror han.