Lederne for begge de norske EU-kampanjeorganisasjonene fra 1994 er i København for å følge EU-toppmøtet på nært hold. Og begge reagerte med en viss overraskelse på statsminister Kjell Magne Bondeviks klare tale om sannsynligheten for en snarlig, ny EU-kamp.

— Jeg er veldig glad for at statsministeren nå så klart åpner for en ny og helt nødvendig debatt om Norges forhold til EU. Saken må i første omgang bli et sentralt tema ved valget i 2005, sier Europabevegelsens leder Sigurd Grytten til Bergens Tidende.

Ut fra signalene Bondevik gir, mener Grytten 2007 avtegner seg som et naturlig år for den neste folkeavstemningen, midt mellom de to neste stortingsvalgene.

Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik sier han ikke deler Bondeviks analyse av at en ny folkeavstemning nærmest vil presse seg frem.

— Jeg er enig i at utvidelsen og reformarbeidet gjør det interessant å diskutere EU på nytt. Men det er for tidlig å si om endringene vil gjøre medlemskap mer attraktivt for Norge, mener Gjelsvik.

— Det viktigste er i første omgang at alle partiene klargjør hvor de står i saken før stortingsvalget i 2005, slik at folk vet hva de har å forholde seg til, mener Nei til EUs leder.