Både Aftonbladet og Dagens Nyheter har en nettavstemning hvor de stiller spørsmålet: «Tror du at politiet kommer til oppklare mordet på Anna Lindh»?

Av de over 50.000 stemmene som er avgitt på Aftonbladet, svarer 51 prosent «nei» og 41 prosent «ja». I Dagens Nyheters avstemning er det avgitt over 19.000 stemmer. 50 prosent av dem tror ikke at politiet vil oppklare drapet, 41 prosent har tiltro til politiet. Mens det svenske folket fortviler og venter på en pågripelse, jakter politiet morderen på tredje døgnet. Natt til fredag ble herberger og kjente adresser gjennomsøkt. I tillegg er personkontrollen intensivert flere steder i Stockholm og politiets arkiver gjennomgås på ny.

Interessen er særlig knyttet til gruppen psykisk syke. I det arbeidet møter de imidlertid problemer grunnet pasientrettigheter knyttet til helsepersonellets taushetsplikt.

— De som er dømt til rettspsykatrisk forvaring for alvorlige kriminelle handlinger, finnes derimot i DNA-registeret, sier Mats Nylén, talsmann for Stockholms-politiet, til Expressen. Politiet utelukker ingen muligheter, og er åpen for at mordet også kan ha vært politisk motivert. På den nynazistiske hjemmesiden «Info 14» ble attentatet mot Anna Lindh meldt under overskriften «folkförrädare knivhuggen».

Svenske nynazister har det siste året stått bak attentater og -forsøk mot polititjenestemenn, journalister, politikere og sentrale fagorganiserte.

I SORG: Sverige er i sorg over tapet av sin populære utenriksminister. Mange av dem tror at drapet aldri vil bli oppklart.