RUNE CHRISTOPHERSEN

EYSTEIN RØSSUM

— Jeg tviler på om det vil være mulig å identifisere alle de som er omkommet, sier professor og rettsmedisiner Inge Morild ved Gades Institutt i Bergen.

Han har vært med på slikt arbeid etter en rekke katastrofer tidligere: Både etter Scandinavian Star-brannen, flystyrten på Opera-fjellet på Svalbard og i massegravene etter Balkan-krigene hjalp Morild til med å fastslå identiteten til ofrene.

— For det første må alle finnes. Det i seg selv vil være en svært vanskelig oppgave, når vi ser omfanget dette har, sier Morild.

Myndighetene vil gravlegge

Fortsatt er flere hundre nordmenn savnet i Sørvest-Thailand. Ettersom tiden går svinner håpet om at alle vil bli funnet og identifisert.

Faren for epidemier gjør at lokale myndigheter vil begrave eller kremere likene så fort som mulig. Flere land, deriblant Norge, ba i går om at myndighetene venter med dette til de omkomne er identifisert.

Uansett vil varmen og den høye fuktigheten gjøre de omkomne ugjenkjennelige i løpet av få dager, så sant de ikke blir kjølt raskt ned.

Den norske konsulen i Bangkok, Bjørn Bjerkaas, sa i går til NTB at pårørende må være forberedt på at de døde ikke vil bli identifisert.

— For å hindre epidemier, må mange lik tilintetgjøres fort, sier han.

Bjerkaas understreker samtidig at omkomne som er gjenkjennelige, vil bli plassert på kjølelager.

Hadde lite på seg

Også Arne Bjørkås, tidligere leder for id-gruppen i Kripos, tror det blir nærmest umulig å finne alle de norske ofrene.

— Det blir nok meget vanskelig når det er så mange ofre fra en rekke land. Men dersom noen av de omkomne blir pekt ut fordi de kan være norske, så vil nok Kripos-gruppen finne ut om det stemmer. De pårørende skal føle seg trygge på at det er de riktige levningene som ligger i kisten, sier Bjørkås.

Han tror identifiseringen vil bli et møysommelig arbeid ikke minst fordi mange av ofrene på strendene hadde få klesplagg og personlige eiendeler på seg da de ble funnet.

Må bruke tannkort og DNA

Alle kjennetegn, som arr, smykker, tannavtrykk, tatoveringer og DNA-profil blir registrert. Bjørkås tror det er tannavtrykkene som i de fleste tilfellene vil gi en sikker identifikasjon.

Rettsmedisiner Morild tror også DNA kan bli et viktig hjelpemiddel:

— Jeg ser for meg at dette kan bli en stor felles internasjonal operasjon, der DNA-analyser blir brukt for å fastslå identiteten. Jeg vil tro dette vil være det mest effektive, når vi står overfor så mange ofre, sier Morild.

Han mener det blir nødvendig med et svært tett samarbeid mellom id-gruppene fra de ulike landene. Sverige hadde i går sendt to slike grupper til Thailand, danskene en. Kripos har sendt en gruppe på ti personer, ledet av Reidar Nilsen, rettsmedisiner Torleiv Ole Rognum og tannlege og rettsodontolog Tore Solheim.

Inge Morild og de andre medlemmene av Kripos' id-gruppe hadde fått beskjed om å være forberedt på å reise på kort varsel.