• Internettstedet Wikileaks har fått tilgang til dokumenter fra amerikanske ambassader og konsulater verden over.
  • I den forbindelse har Svenska Dagbladet (SvD) materiale som omhandler norske og svenske forhold.
  • I samarbeid med SvD har Aftenposten gjennomgått og vurdert dokumentene som er grunnlaget for vår publisering. Vurderingene bygger på de samme redaksjonelle kriterier og etiske regler som ellers i Aftenpostens journalistikk.
  • Dokumentene som omhandler Norge, er inndelt i ulike sikkerhetskategorier: Hemmelig, Konfidensielt og Uklassifisert.
  • Hemmelig er gjerne tolkninger og vurderinger av politikere og andre, Konfidensielt er ofte møtenotater og Uklassifisert er triviell rapportering fra for eksempel nyhetsmedier. De fleste dokumentene om norske forhold er i kategorien Konfidensielt.