Halvannet døgn før 12 nasjonale valutaer forsvinner ut av historien, møter Bergens Tidende — sammen med en britisk og en irsk journalist – kommisjonens sjef. Tidligere på dagen deltok Romano Prodi i en euroseremoni utenfor Brussels kongelige slott.

Prodi er litt sliten, men det nytter ikke å ligge på latsiden nå. Euro er et nå eller aldri for EU. Prosjektet må bli en suksess. Folk må like sine nye penger, prisene må gå ned, euro må få fart på økonomien. Hvis ikke, er gode råd dyre.

Tror ikke på fiasko

BT spør Romano Prodi hva følgene blir av en eurofiasko:

— En fiasko ville ødelegge mye, men jeg er overbevist om at euro vil styrke den europeiske identitet, at den nye valutaen vil bli til glede for både næringsliv og folk flest, sier Prodi. Og så lar han seg rive litt med:

— Euroen representerer en utvikling av konseptet for en moderne stat. Tenk at 12 suverene nasjoner oppgir sine egne valutaer - som er så viktige identitetsbyggere - til fordel for en felles valuta. Dette vil skape en helt ny realitet!. Vår irske kollega viser EU-sjefen en meningsmåling som viser at 77 prosent av irene tror prisene vil stige som følge av den nye valutaen:

— Kanskje noen næringsdrivende tar seg friheter på kort sikt. Men jeg tror virkelig at reformen blir en stor fordel for forbrukerne på litt lengre sikt, sier Prodi.

Norge velkommen

BT forteller at et medlem av Norges regjering – fra nei-partiet KrF - nylig har tatt til orde for ny EU-debatt i Norge.

Å si at Prodi var godt orientert om Einar Steensnæs' utspill, ville være en overdrivelse, men en smule vennligsinnet entusiasme greier han å få til: - For EUs del kunne Norge blitt medlem i går. Jeg håper dere kommer inn, men det blir opp til nordmennene å avgjøre.

— Jeg tror euroen vil være et positivt steg for alle europeiske land. Den blir en fordel for mange norske forretningsfolk, studenter og turister som nå slipper å kaste bort så mye tid og penger på å veksle.

Vennskapelige forbindelser

EØS-avtalens fremtid står enda et godt stykke ned på Romano Prodis agenda. At Island har ytret ønske om full reforhandling av avtalen i kjølvannet av EUs utvidelsesprosess - mens Norge kun vil ha justeringer - har han ikke hørt om i det hele tatt:

— Jeg har ikke gått nærmere inn i problemstillingen, begynner Prodi. Så griper pressesjefen Jonathan Faull inn, som så mange ganger underveis for å rette på Prodis resonnementer og engelske språk. «Friendly relations», hvisker Faull halvhøyt.

— Ja, ja. Vennskapelige forbindelser! Vi har vennskapelige forbindelser med disse landene. Blir det nødvendig med endringer i EØS-avtalen, vil det neppe medføre problemer, sier Romano Prodi.